A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Wolność

Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Wolność  
Skrót KWW Wolność  
Typ komitetu komitet wyborczy wyborców  
Adres 60-391 Poznań, Swoboda 2/4 lok. 1  
Pełnomocnik wyborczy Sandra Urszula SPYCHAŁA
Pełnomocnik finansowy Maciej Józef MAKIEŁA