A  A+ A+

Powiat kościański 

Obwody głosowania

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
7 77 441 722 km2 107,26 os. / km2 62 959 56

Powiat kościański

kościański

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 53 12
szpital 2 0
zakład opieki spolecznej 1 1
Razem 56 13