A  A+ A+

Powiat pleszewski 

Obwody głosowania

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
7 62 685 713 km2 87,92 os. / km2 50 046 55

Powiat pleszewski

pleszewski

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 52 18
szpital 1 0
zakład opieki spolecznej 2 0
Razem 55 18