A  A+ A+

Gmina Mściwojów

Mściwojów
brak 12.29% 13.07% 13.85% 14.64% 15.42% 16.20% 16.98% 17.76% 18.55% 19.33%
danych 13.06% 13.84% 14.63% 15.41% 16.19% 16.97% 17.75% 18.54% 19.32% 20.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:572
Liczba ważnych kart:572
Frekwencja wyborcza:17.36%
Liczba głosów ważnych:544
% głosów ważnych:95.10%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  31  5.70
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.74
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  68  12.50
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  116  21.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  13  2.39
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  0.74
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  25  4.60
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  157  28.86
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  126  23.16
  Komitety razem 544  100