A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice
brak 1.68% 2.83% 3.98% 5.14% 6.29% 7.44% 8.59% 9.74% 10.90% 12.05%
danych 2.82% 3.97% 5.13% 6.28% 7.43% 8.58% 9.73% 10.89% 12.04% 13.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 865
Liczba ważnych kart:3 865
Frekwencja wyborcza:21.34%
Liczba głosów ważnych:3 756
% głosów ważnych:97.18%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 2.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 23 26.14 0.61
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 7 7.95 0.19
MAŃKOWSKA Ewa Maria 21 23.86 0.56
SKOWRON Zbigniew 0 0.00 0.00
KONOPKA Antoni Jacek 2 2.27 0.05
PILAWKA Tomasz 1 1.14 0.03
SAMBORSKI Tadeusz 5 5.68 0.13
JANIK Janina 4 4.55 0.11
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 18 20.45 0.48
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 7 7.95 0.19