A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Kondratowice

Kondratowice
brak 27.24% 28.72% 30.20% 31.68% 33.16% 34.64% 36.12% 37.60% 39.08% 40.56%
danych 28.71% 30.19% 31.67% 33.15% 34.63% 36.11% 37.59% 39.07% 40.55% 42.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 647
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:581
Liczba ważnych kart:581
Frekwencja wyborcza:15.93%
Liczba głosów ważnych:550
% głosów ważnych:94.66%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 34.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 82 43.62 14.91
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 80 42.55 14.55
ZALEWSKA Anna Elżbieta 9 4.79 1.64
KŁOSOWSKI Sławomir 2 1.06 0.36
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 5 2.66 0.91
MACHAŁEK Marzena Anna 1 0.53 0.18
GIBAS Teresa Jadwiga 2 1.06 0.36
TYNIEC Jacek 3 1.60 0.55
MARCINIAK Wojciech 2 1.06 0.36
CZOCHARA Katarzyna Beata 2 1.06 0.36