A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 393
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 429
Liczba ważnych kart:1 429
Frekwencja wyborcza:17.03%
Liczba głosów ważnych:1 355
% głosów ważnych:94.82%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 1.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 5 33.33 0.37
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 5 33.33 0.37
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 6.67 0.07
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 13.33 0.15
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 6.67 0.07
HELCYK Justyna Magdalena 1 6.67 0.07