A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 0.86% 0.95% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.70%
danych 0.94% 1.04% 1.13% 1.22% 1.32% 1.41% 1.50% 1.59% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 346
Liczba ważnych kart:2 346
Frekwencja wyborcza:17.68%
Liczba głosów ważnych:2 264
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 1.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 8 27.59 0.35
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 10.34 0.13
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 3.45 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 10.34 0.13
BORODACZ Artur Piotr 1 3.45 0.04
ICKIEWICZ Anna Urszula 5 17.24 0.22
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 3.45 0.04
ROK Wiesław Robert 1 3.45 0.04
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 6 20.69 0.27