A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Żarów

Żarów
brak 4.89% 5.22% 5.55% 5.88% 6.21% 6.54% 6.87% 7.20% 7.53% 7.86%
danych 5.21% 5.54% 5.87% 6.20% 6.53% 6.86% 7.19% 7.52% 7.85% 8.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 158
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 867
Liczba ważnych kart:1 867
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:1 782
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:146
% 8.19%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 89 60.96 4.99
DYBALSKI Ireneusz Karol 5 3.42 0.28
PODOLSKA Maja Małgorzata 16 10.96 0.90
RUBIŚ Tomasz Łukasz 1 0.68 0.06
JARZĄBEK Bogusława Hanna 0 0.00 0.00
SZEWCZYK Łukasz Leszek 8 5.48 0.45
KAWKA Karina Anna 9 6.16 0.51
POKRYWKA Jan Tadeusz 7 4.79 0.39
ŁAMBUCKA Maria Anna 6 4.11 0.34
WITCZAK Klaudia Monika 5 3.42 0.28