A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Żarów

Żarów
brak 25.68% 27.08% 28.47% 29.87% 31.26% 32.66% 34.06% 35.45% 36.85% 38.24%
danych 27.07% 28.46% 29.86% 31.25% 32.65% 34.05% 35.44% 36.84% 38.23% 39.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 158
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 867
Liczba ważnych kart:1 867
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:1 782
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:490
% 27.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 75 15.31 4.21
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 58 11.84 3.25
ZALEWSKA Anna Elżbieta 322 65.71 18.07
KŁOSOWSKI Sławomir 6 1.22 0.34
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 5 1.02 0.28
MACHAŁEK Marzena Anna 3 0.61 0.17
GIBAS Teresa Jadwiga 5 1.02 0.28
TYNIEC Jacek 9 1.84 0.51
MARCINIAK Wojciech 4 0.82 0.22
CZOCHARA Katarzyna Beata 3 0.61 0.17