A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Inowrocław

Inowrocław
brak 0.63% 0.77% 0.90% 1.04% 1.18% 1.32% 1.45% 1.59% 1.73% 1.86%
danych 0.76% 0.89% 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.85% 2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 266
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 706
Liczba ważnych kart:1 706
Frekwencja wyborcza:18.41%
Liczba głosów ważnych:1 610
% głosów ważnych:94.37%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 9 47.37 0.56
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 26.32 0.31
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 1 5.26 0.06
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 1 5.26 0.06
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 3 15.79 0.19