A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Puchaczów

Puchaczów
brak 1.79% 2.10% 2.41% 2.73% 3.04% 3.35% 3.66% 3.97% 4.29% 4.60%
danych 2.09% 2.40% 2.72% 3.03% 3.34% 3.65% 3.96% 4.28% 4.59% 4.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 289
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:852
Liczba ważnych kart:852
Frekwencja wyborcza:19.86%
Liczba głosów ważnych:830
% głosów ważnych:97.42%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 3.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 18 66.67 2.17
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 7 25.93 0.84
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 1 3.70 0.12
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 3.70 0.12
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00