A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Gubin

Gubin
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 423
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 265
Liczba ważnych kart:2 265
Frekwencja wyborcza:16.87%
Liczba głosów ważnych:2 176
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:120
% 5.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 49 40.83 2.25
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 4.17 0.23
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 1.67 0.09
BIELEWICZ Przemysław 8 6.67 0.37
BIAŁOKOZ Andrzej 2 1.67 0.09
RATAJCZAK Mariusz 1 0.83 0.05
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 14 11.67 0.64
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 32 26.67 1.47
GŁADKOW Jan 7 5.83 0.32