A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Bobrowice

Bobrowice
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 595
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:445
Liczba ważnych kart:445
Frekwencja wyborcza:17.15%
Liczba głosów ważnych:426
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 7.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 12 37.50 2.82
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 15.63 1.17
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 3.13 0.23
BIELEWICZ Przemysław 2 6.25 0.47
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 6.25 0.47
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 3.13 0.23
PUCEK Mateusz Sebastian 2 6.25 0.47
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 21.88 1.64
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00