A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Bytnica

Bytnica
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 064
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:227
Liczba ważnych kart:227
Frekwencja wyborcza:11.00%
Liczba głosów ważnych:216
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 3.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 3 37.50 1.39
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 12.50 0.46
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 12.50 0.46
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 12.50 0.46
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 1 12.50 0.46
GŁADKOW Jan 1 12.50 0.46