A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Dąbie

Dąbie
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:555
Liczba ważnych kart:555
Frekwencja wyborcza:14.01%
Liczba głosów ważnych:519
% głosów ważnych:93.51%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 3.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 33.33 1.16
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 5.56 0.19
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 5.56 0.19
BIELEWICZ Przemysław 1 5.56 0.19
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 5.56 0.19
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 44.44 1.54
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00