A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie
brak 3.47% 4.06% 4.64% 5.23% 5.81% 6.40% 6.99% 7.57% 8.16% 8.74%
danych 4.05% 4.63% 5.22% 5.80% 6.39% 6.98% 7.56% 8.15% 8.73% 9.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 803
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 546
Liczba ważnych kart:2 546
Frekwencja wyborcza:17.20%
Liczba głosów ważnych:2 432
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:147
% 6.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 58 39.46 2.38
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 10 6.80 0.41
JONCZEK Joanna Małgorzata 7 4.76 0.29
BIELEWICZ Przemysław 4 2.72 0.16
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 1.36 0.08
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 2.04 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 12 8.16 0.49
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 48 32.65 1.97
GŁADKOW Jan 3 2.04 0.12