A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Górzyca

Górzyca
brak 6.17% 6.55% 6.94% 7.32% 7.70% 8.09% 8.47% 8.85% 9.23% 9.62%
danych 6.54% 6.93% 7.31% 7.69% 8.08% 8.46% 8.84% 9.22% 9.61% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 305
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:442
Liczba ważnych kart:442
Frekwencja wyborcza:13.37%
Liczba głosów ważnych:410
% głosów ważnych:92.76%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 10.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 22 53.66 5.37
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 7.32 0.73
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.44 0.24
RATAJCZAK Mariusz 2 4.88 0.49
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.44 0.24
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 11 26.83 2.68
GŁADKOW Jan 1 2.44 0.24