A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Babimost

Babimost
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:856
Liczba ważnych kart:856
Frekwencja wyborcza:17.16%
Liczba głosów ważnych:815
% głosów ważnych:95.21%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 6.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 28 56.00 3.44
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 8.00 0.49
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 6.00 0.37
BIELEWICZ Przemysław 1 2.00 0.12
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.00 0.12
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 3 6.00 0.37
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10 20.00 1.23
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00