A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Bojadła

Bojadła
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 728
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:365
Liczba ważnych kart:365
Frekwencja wyborcza:13.38%
Liczba głosów ważnych:341
% głosów ważnych:93.42%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 5.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 33.33 1.76
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 5.56 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 5.56 0.29
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 5.56 0.29
RATAJCZAK Mariusz 2 11.11 0.59
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 38.89 2.05
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00