A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Czerwieńsk

Czerwieńsk
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 699
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 360
Liczba ważnych kart:1 358
Frekwencja wyborcza:17.66%
Liczba głosów ważnych:1 277
% głosów ważnych:94.04%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 7.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 31 31.96 2.43
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 4.12 0.31
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 3.09 0.23
BIELEWICZ Przemysław 7 7.22 0.55
BIAŁOKOZ Andrzej 1 1.03 0.08
RATAJCZAK Mariusz 7 7.22 0.55
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.03 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 6 6.19 0.47
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 36 37.11 2.82
GŁADKOW Jan 1 1.03 0.08