A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Sulechów

Sulechów
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 055
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 077
Liczba ważnych kart:4 077
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:3 933
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:333
% 8.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 157 47.15 3.99
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 19 5.71 0.48
JONCZEK Joanna Małgorzata 9 2.70 0.23
BIELEWICZ Przemysław 9 2.70 0.23
BIAŁOKOZ Andrzej 2 0.60 0.05
RATAJCZAK Mariusz 14 4.20 0.36
BAWOLSKA Wioletta Helena 6 1.80 0.15
PUCEK Mateusz Sebastian 18 5.41 0.46
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 87 26.13 2.21
GŁADKOW Jan 12 3.60 0.31