A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 021
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 047
Liczba ważnych kart:1 046
Frekwencja wyborcza:20.85%
Liczba głosów ważnych:1 005
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:75
% 7.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 49 65.33 4.88
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 2.67 0.20
BIELEWICZ Przemysław 2 2.67 0.20
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 3 4.00 0.30
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 1.33 0.10
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 17 22.67 1.69
GŁADKOW Jan 1 1.33 0.10