A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Bełchatów

Bełchatów
brak 0.40% 0.72% 1.04% 1.36% 1.68% 2.00% 2.31% 2.63% 2.95% 3.27%
danych 0.71% 1.03% 1.35% 1.67% 1.99% 2.30% 2.62% 2.94% 3.26% 3.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 855
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 840
Liczba ważnych kart:11 839
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:11 436
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:310
% 2.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 177 57.10 1.55
WALISZEWSKI Jan Nikodem 40 12.90 0.35
ŻARNECKI Adrian Iwo 9 2.90 0.08
HEJNIAK Sebastian Patryk 7 2.26 0.06
BERNAT Patrycja 19 6.13 0.17
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 8 2.58 0.07
MONETA Katarzyna Justyna 15 4.84 0.13
CHYBAŁA Karolina Marianna 5 1.61 0.04
JABŁOŃSKI Wojciech 13 4.19 0.11
NOWACKA Monika 17 5.48 0.15