A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kutno

Kutno
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 417
Liczba ważnych kart:8 415
Frekwencja wyborcza:22.09%
Liczba głosów ważnych:8 141
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:163
% 2.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 73 44.79 0.90
MAKOWSKI Krzysztof Michał 30 18.40 0.37
ŁUCZAK Agnieszka Maria 9 5.52 0.11
KRAWCZYK Michał 7 4.29 0.09
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 4 2.45 0.05
KOZAK Rafał Piotr 7 4.29 0.09
DIDOWICZ Anna 4 2.45 0.05
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 4 2.45 0.05
WYPYCH Ewelina 9 5.52 0.11
PACHOLSKI Michał Tomasz 16 9.82 0.20