A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bedlno

Bedlno
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 781
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:719
Liczba ważnych kart:719
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:682
% głosów ważnych:94.85%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 4 30.77 0.59
MAKOWSKI Krzysztof Michał 1 7.69 0.15
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 7.69 0.15
KOZAK Rafał Piotr 3 23.08 0.44
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 2 15.38 0.29
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 2 15.38 0.29