A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Krośniewice

Krośniewice
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 026
Liczba ważnych kart:1 026
Frekwencja wyborcza:14.30%
Liczba głosów ważnych:967
% głosów ważnych:94.25%
Liczba głosów na listy komitetu:28
% 2.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 6 21.43 0.62
MAKOWSKI Krzysztof Michał 4 14.29 0.41
ŁUCZAK Agnieszka Maria 5 17.86 0.52
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 3.57 0.10
KOZAK Rafał Piotr 1 3.57 0.10
DIDOWICZ Anna 1 3.57 0.10
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 2 7.14 0.21
WYPYCH Ewelina 1 3.57 0.10
PACHOLSKI Michał Tomasz 7 25.00 0.72