A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Krzyżanów

Krzyżanów
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 586
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:625
Liczba ważnych kart:625
Frekwencja wyborcza:17.43%
Liczba głosów ważnych:597
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 2 50.00 0.34
MAKOWSKI Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 25.00 0.17
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 1 25.00 0.17