A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kutno

Kutno
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 287
Liczba ważnych kart:1 287
Frekwencja wyborcza:18.27%
Liczba głosów ważnych:1 232
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 7 50.00 0.57
MAKOWSKI Krzysztof Michał 2 14.29 0.16
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 2 14.29 0.16
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 1 7.14 0.08
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 2 14.29 0.16
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00