A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:430
Liczba ważnych kart:430
Frekwencja wyborcza:14.31%
Liczba głosów ważnych:398
% głosów ważnych:92.56%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 2.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 2 22.22 0.50
MAKOWSKI Krzysztof Michał 3 33.33 0.75
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 11.11 0.25
WYPYCH Ewelina 1 11.11 0.25
PACHOLSKI Michał Tomasz 2 22.22 0.50