A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Strzelce

Strzelce
brak 0.36% 0.61% 0.87% 1.12% 1.38% 1.63% 1.88% 2.14% 2.39% 2.65%
danych 0.60% 0.86% 1.11% 1.37% 1.62% 1.87% 2.13% 2.38% 2.64% 2.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 315
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:579
Liczba ważnych kart:579
Frekwencja wyborcza:17.47%
Liczba głosów ważnych:560
% głosów ważnych:96.72%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 1 50.00 0.18
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 1 50.00 0.18
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00