A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Godzianów

Godzianów
brak 0.42% 0.56% 0.70% 0.84% 0.98% 1.12% 1.26% 1.40% 1.54% 1.68%
danych 0.55% 0.69% 0.83% 0.97% 1.11% 1.25% 1.39% 1.53% 1.67% 1.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 080
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:491
Liczba ważnych kart:491
Frekwencja wyborcza:23.61%
Liczba głosów ważnych:468
% głosów ważnych:95.32%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 5 100.00 1.07
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00