A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Parzęczew

Parzęczew
brak 5.10% 5.56% 6.03% 6.49% 6.95% 7.42% 7.88% 8.34% 8.80% 9.27%
danych 5.55% 6.02% 6.48% 6.94% 7.41% 7.87% 8.33% 8.79% 9.26% 9.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 084
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:804
Liczba ważnych kart:804
Frekwencja wyborcza:19.69%
Liczba głosów ważnych:778
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:72
% 9.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 27 37.50 3.47
MATUSZAK Grzegorz Jan 13 18.06 1.67
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 0 0.00 0.00
BORZĘCKA Jolanta Maria 5 6.94 0.64
KARCZ Tadeusz 0 0.00 0.00
DĘBSKA Anna Janina 4 5.56 0.51
ROZPARA Tadeusz 1 1.39 0.13
DZIEMDZIELA Paweł 21 29.17 2.70
WOJTCZAK Dorota Barbara 0 0.00 0.00
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 1 1.39 0.13