A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Zgierz

Zgierz
brak 5.10% 5.56% 6.03% 6.49% 6.95% 7.42% 7.88% 8.34% 8.80% 9.27%
danych 5.55% 6.02% 6.48% 6.94% 7.41% 7.87% 8.33% 8.79% 9.26% 9.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 535
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 735
Liczba ważnych kart:2 735
Frekwencja wyborcza:25.96%
Liczba głosów ważnych:2 651
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:143
% 5.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 54 37.76 2.04
MATUSZAK Grzegorz Jan 25 17.48 0.94
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 1 0.70 0.04
BORZĘCKA Jolanta Maria 2 1.40 0.08
KARCZ Tadeusz 3 2.10 0.11
DĘBSKA Anna Janina 3 2.10 0.11
ROZPARA Tadeusz 2 1.40 0.08
DZIEMDZIELA Paweł 40 27.97 1.51
WOJTCZAK Dorota Barbara 4 2.80 0.15
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 9 6.29 0.34