A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Igołomia-Wawrzeńczyce
brak 4.94% 5.58% 6.23% 6.87% 7.51% 8.16% 8.80% 9.44% 10.08% 10.73%
danych 5.57% 6.22% 6.86% 7.50% 8.15% 8.79% 9.43% 10.07% 10.72% 11.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:854
Liczba ważnych kart:854
Frekwencja wyborcza:13.84%
Liczba głosów ważnych:819
% głosów ważnych:95.90%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 6.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 26 50.98 3.17
BERKOWICZ Konrad Szczepan 12 23.53 1.47
LEWICKI Dawid Marian 1 1.96 0.12
JAMRO Szymon 0 0.00 0.00
SZTERLEJA Barbara Maria 3 5.88 0.37
CZARNEK Norbert Jerzy 2 3.92 0.24
BANDUŁA Magdalena Maria 0 0.00 0.00
RYŚ Anna Magdalena 3 5.88 0.37
SAWICKA Nina Anna 0 0.00 0.00
SZATAN Jarosław Kazimierz 4 7.84 0.49