A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Iwanowice

Iwanowice
brak 1.38% 1.66% 1.95% 2.23% 2.52% 2.80% 3.08% 3.37% 3.65% 3.94%
danych 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.07% 3.36% 3.64% 3.93% 4.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 917
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 430
Liczba ważnych kart:1 429
Frekwencja wyborcza:20.67%
Liczba głosów ważnych:1 368
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 2.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 11 32.35 0.80
BIŃCZYCKA Elżbieta 6 17.65 0.44
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0 0.00 0.00
MARENIN Małgorzata Diana 0 0.00 0.00
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0 0.00 0.00
ŻAK Monika Małgorzata 0 0.00 0.00
ZIMNIAK Robert Roman 2 5.88 0.15
MATHEA Anna Krystyna 0 0.00 0.00
WĄTROBA Sebastian Gabriel 12 35.29 0.88
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 3 8.82 0.22