A  A+ A+

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Jerzmanowice-Przeginia
brak 13.84% 15.68% 17.53% 19.37% 21.22% 23.06% 24.90% 26.75% 28.59% 30.44%
danych 15.67% 17.52% 19.36% 21.21% 23.05% 24.89% 26.74% 28.58% 30.43% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 757
Liczba ważnych kart:1 757
Frekwencja wyborcza:20.38%
Liczba głosów ważnych:1 676
% głosów ważnych:95.39%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  219  13.07
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.30
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  34  2.03
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  115  6.86
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  575  34.31
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  44  2.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  115  6.86
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  164  9.79
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  304  18.14
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  101  6.03
  Komitety razem 1 676  100