A  A+ A+

Gmina Wielka Wieś

Wielka Wieś
brak 13.84% 15.68% 17.53% 19.37% 21.22% 23.06% 24.90% 26.75% 28.59% 30.44%
danych 15.67% 17.52% 19.36% 21.21% 23.05% 24.89% 26.74% 28.58% 30.43% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 405
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 279
Liczba ważnych kart:2 278
Frekwencja wyborcza:27.11%
Liczba głosów ważnych:2 215
% głosów ważnych:97.23%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  173  7.81
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.36
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  20  0.90
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  88  3.97
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  662  29.89
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  67  3.02
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  158  7.13
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  239  10.79
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  665  30.02
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  135  6.09
  Komitety razem 2 215  100