A  A+ A+

Miasto Limanowa

Limanowa
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 032
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 691
Liczba ważnych kart:3 691
Frekwencja wyborcza:30.68%
Liczba głosów ważnych:3 571
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne