A  A+ A+

Miasto Mszana Dolna

Mszana Dolna
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 650
Liczba ważnych kart:1 650
Frekwencja wyborcza:26.99%
Liczba głosów ważnych:1 588
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne