A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dobra

Dobra
brak 0.41% 0.51% 0.62% 0.72% 0.83% 0.93% 1.03% 1.14% 1.24% 1.35%
danych 0.50% 0.61% 0.71% 0.82% 0.92% 1.02% 1.13% 1.23% 1.34% 1.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 588
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 767
Liczba ważnych kart:1 766
Frekwencja wyborcza:23.29%
Liczba głosów ważnych:1 678
% głosów ważnych:95.02%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 5 71.43 0.30
BIŃCZYCKA Elżbieta 1 14.29 0.06
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0 0.00 0.00
MARENIN Małgorzata Diana 0 0.00 0.00
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0 0.00 0.00
ŻAK Monika Małgorzata 0 0.00 0.00
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 0 0.00 0.00
WĄTROBA Sebastian Gabriel 1 14.29 0.06
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0 0.00 0.00