A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Kamienica

Kamienica
brak 0.57% 0.72% 0.86% 1.01% 1.15% 1.30% 1.44% 1.59% 1.73% 1.88%
danych 0.71% 0.85% 1.00% 1.14% 1.29% 1.43% 1.58% 1.72% 1.87% 2.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 842
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 152
Liczba ważnych kart:1 152
Frekwencja wyborcza:19.72%
Liczba głosów ważnych:1 094
% głosów ważnych:94.97%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 1.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 11 55.00 1.01
KLUSKA Łukasz Dominik 4 20.00 0.37
KENIG Jerzy 1 5.00 0.09
KASIŃSKI Szymon Witold 0 0.00 0.00
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0 0.00 0.00
PROCHOWNIK Marlena Anna 0 0.00 0.00
DOBROWOLSKI Witold Jan 2 10.00 0.18
JEDYNAK Małgorzata 2 10.00 0.18
DĘBEK Monika Anna 0 0.00 0.00
KOBYLAS Krzysztof Piotr 0 0.00 0.00