A  A+ A+

Gmina Laskowa

Laskowa
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 000
Liczba ważnych kart:2 000
Frekwencja wyborcza:34.25%
Liczba głosów ważnych:1 940
% głosów ważnych:97.00%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne