A  A+ A+

Gmina Niedźwiedź

Niedźwiedź
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:981
Liczba ważnych kart:981
Frekwencja wyborcza:18.41%
Liczba głosów ważnych:950
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne