A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Niedźwiedź

Niedźwiedź
brak 2.13% 3.05% 3.97% 4.89% 5.81% 6.73% 7.64% 8.56% 9.48% 10.40%
danych 3.04% 3.96% 4.88% 5.80% 6.72% 7.63% 8.55% 9.47% 10.39% 11.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:981
Liczba ważnych kart:981
Frekwencja wyborcza:18.41%
Liczba głosów ważnych:950
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 3.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 3 9.09 0.32
KOZAK Wojciech 1 3.03 0.11
KURTYKA Halina Ewa 2 6.06 0.21
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 2 6.06 0.21
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 0 0.00 0.00
PAWLAK Mirosław Antoni 6 18.18 0.63
KAŁA Józef 0 0.00 0.00
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 1 3.03 0.11
DUTKA Bronisław 18 54.55 1.89