A  A+ A+

Gmina Słopnice

Słopnice
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 516
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 114
Liczba ważnych kart:1 114
Frekwencja wyborcza:24.67%
Liczba głosów ważnych:1 062
% głosów ważnych:95.33%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne