A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Bukowno

Bukowno
brak 2.50% 2.66% 2.82% 2.98% 3.14% 3.30% 3.46% 3.62% 3.78% 3.94%
danych 2.65% 2.81% 2.97% 3.13% 3.29% 3.45% 3.61% 3.77% 3.93% 4.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 588
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 880
Liczba ważnych kart:1 877
Frekwencja wyborcza:21.89%
Liczba głosów ważnych:1 782
% głosów ważnych:94.94%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 3.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 32 50.79 1.80
BIŃCZYCKA Elżbieta 8 12.70 0.45
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 2 3.17 0.11
MARENIN Małgorzata Diana 1 1.59 0.06
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 2 3.17 0.11
ŻAK Monika Małgorzata 5 7.94 0.28
ZIMNIAK Robert Roman 1 1.59 0.06
MATHEA Anna Krystyna 1 1.59 0.06
WĄTROBA Sebastian Gabriel 9 14.29 0.51
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 2 3.17 0.11