A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Olkusz

Olkusz
brak 2.50% 2.66% 2.82% 2.98% 3.14% 3.30% 3.46% 3.62% 3.78% 3.94%
danych 2.65% 2.81% 2.97% 3.13% 3.29% 3.45% 3.61% 3.77% 3.93% 4.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 783
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 840
Liczba ważnych kart:10 837
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:10 465
% głosów ważnych:96.57%
Liczba głosów na listy komitetu:287
% 2.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 175 60.98 1.67
BIŃCZYCKA Elżbieta 11 3.83 0.11
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 8 2.79 0.08
MARENIN Małgorzata Diana 7 2.44 0.07
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 1 0.35 0.01
ŻAK Monika Małgorzata 9 3.14 0.09
ZIMNIAK Robert Roman 6 2.09 0.06
MATHEA Anna Krystyna 3 1.05 0.03
WĄTROBA Sebastian Gabriel 62 21.60 0.59
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 5 1.74 0.05