A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Chełmek

Chełmek
brak 2.67% 6.21% 9.75% 13.29% 16.83% 20.38% 23.92% 27.46% 31.00% 34.54%
danych 6.20% 9.74% 13.28% 16.82% 20.37% 23.91% 27.45% 30.99% 34.53% 38.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 500
Liczba ważnych kart:2 499
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:2 366
% głosów ważnych:94.68%
Liczba głosów na listy komitetu:69
% 2.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 10 14.49 0.42
KOZAK Wojciech 2 2.90 0.08
KURTYKA Halina Ewa 10 14.49 0.42
SORYS Stanisław Andrzej 1 1.45 0.04
OCZKOWICZ Beata 4 5.80 0.17
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 1 1.45 0.04
PAWLAK Mirosław Antoni 5 7.25 0.21
KAŁA Józef 31 44.93 1.31
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 1 1.45 0.04
DUTKA Bronisław 4 5.80 0.17