A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Przeciszów

Przeciszów
brak 0.36% 0.43% 0.50% 0.57% 0.64% 0.72% 0.79% 0.86% 0.93% 1.00%
danych 0.42% 0.49% 0.56% 0.63% 0.71% 0.78% 0.85% 0.92% 0.99% 1.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 465
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:959
Liczba ważnych kart:959
Frekwencja wyborcza:17.55%
Liczba głosów ważnych:923
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 1 20.00 0.11
BRONIEWICZ Michał Paweł 1 20.00 0.11
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 1 20.00 0.11
KALISZ Katarzyna Anna 1 20.00 0.11
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 1 20.00 0.11
PASZCZA Bartosz Marek 0 0.00 0.00
KOWRYGO Marcin Andrzej 0 0.00 0.00